Close

Protetyka Stomatologiczna

Czym zajmuje się protetyka stomatologiczna ?

Protetyka – logiczną jest dziedziną stomatologii zajmująca się odtwarzaniem braków w uzębieniu, korektą kształtu, koloru i ustawienia zębów, odbudową złamanych lub zniszczonych próchnicą koron zębów. W ramach protetyki przeprowadza się również analizę i korektę nieprawidłowego zgryzu występującego u Pacjenta, planowanie zespołowego leczenia stomatologiczno-protetycznego oraz leczenie zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego.

W leczeniu braków zębowych oraz defektów kształtu lub struktury zęba wykonuje się uzupełnienia protetyczne:

 • Stałe – których nie można samemu usunąć z jamy ustnej – licówki porcelanowe, korony, mosty, uzupełnienia , wkłady koronowo-korzeniowe
 • Ruchome – uzupełnienia wyjmowane z ust przez Pacjenta – protezy całkowite, protezy szkieletowe, mosty , protezy bez klamrowe

Nie leczone braki w obrębie pojedynczego zęba lub braki kilku zębów to nie tylko defekt estetyczny. W wyniku utraty zęba (lub zębów) dochodzi do szeregu niekorzystnych zjawisk w obrębie całego układu zębów – przechylania się zębów sąsiednich, zwiększenia nacisku i nierównomiernego rozkładania się sił na pozostałe zęby, uszkodzenia pozostałych zębów oraz powstania dolegliwości bólowych ze strony stawu skroniowo-żuchwowego.

W NASZYCH GABINETACH wykonujemy pełny zakres usług z dziedziny specjalistycznej protetyki stomatologicznej.

Uzupełnienia stałe:

 • licówki porcelanowe
 • korony pełno-ceramiczne
 • korony cyrkonowe
 • korony porcelanowe na podbudowie metalowej ze złota lub stali
 • mosty cyrkonowe
 • mosty porcelanowe na podbudowie metalowej ze złota lub stali
 • mosty na włóknie szklanym
 • uzupełnienia pełnoceramiczne
 • wkłady koronowo-korzeniowe z włókien szklanych i metalowe
 • korony i mosty oparte na implantach

Uzupełnienia ruchome:

 • protezy całkowite akrylowe
 • protezy całkowite nylonowe
 • protezy całkowite z elementami precyzyjnymi – zatrzaski korzeniowe
 • protezy szkieletowe klamrowe
 • protezy szkieletowe bez klamrowe – z zastosowaniem zasuw, zatrzasków
 • protezy szkieletowe w chorobach przyzębia – szynoprotezy
 • naprawy i podścielanie protez ruchomych

Specjalistyczne leczenie schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego:

 • szyny akrylowe zgryzowe
 • szyny relaksacyjne

W naszych gabinetach zapewniamy indywidualne podejście do każdego z Państwa. Zwracamy szczególną uwagę na potrzeby estetyczne, wspólnie z Państwem ustalamy szczegółowy plan leczenia mając na uwadze Państwa oczekiwania i opinie.